Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Veiledning for BSF - Bjelke Søyle Forbindelser

 1. Produkter
 2. Bjelke-søyleforbindelser
 3. Veiledning for BSF - Bjelke Søyle Forbindelser
BSF
Langholmen Egersund Byggebilde 2
Langholmen Egersund Byggebilde 1
BSF
Langholmen Egersund Byggebilde 2
Langholmen Egersund Byggebilde 1

BSF - Bjelke Søyle Forbindelser


Konsollfri forbindelse mellom bjelke-søyle, bjelke-bjelke og bjelke-vegg.


BSF gir mulighet for:

 • Bjelke-bjelke forbindelse.
 • Gerberskjøting av bjelker.
 • Momentstive forbindelser.
 • Bjelker kan komme vinklet inn mot søyler, bjelker og vegger.
 • Elegant løsning for runde søyler.
 • Lasten fra bjelke overføres til innvendig i søylen.
 • Effektiv montering på byggeplass.
 • Brannbeskyttelse etter utstøping.
 • Dokumentert og sertifisert løsning.
 • Dokumentert løsning for jordskjelvskrav (Fly seismic).

Design prinsipper
Når kniven er på plass i søylen, fungerer denne som en utkrager fra bjelkeenden. Lasten påføres på enden av kniven hvor den overføres til bunnplaten i søylekassen. Momentet fra utkragingen balanseres ved at kniven har opplegg mot to halvrundstål på bjelkekassen, ett i fremre overkant av bjelkekassen og ett på undersiden av kassen ved knivens bakre ende. Armering bøyd rundt disse halvrundstålene overfører oppleggskreftene fra kniven videre inn i betongbjelken.

Bjelke-enheten: Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

Bjelke-bjelke-enheten: Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

Søyle-enheten: Støpes inn i søylen og forankres med angitt armering.

Kniven/sleiden: Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten.

Bruksområder

Bruksområder

Bjelke - bjelke, T-forbindelse

Konstruksjonsforbindelse som brukes til å koble
sammen to betongelementer i en T-formet
konfigurasjon.

Bjelke - bjelke, Gerberskjøt

Konstruksjonsmetode som brukes til å koble to
betongbjelker, for å danne en lengre del.

Vinklet tilpasning, horisontal
Kan tilpasses ved vinkler opp til 15°.
Vinklet tilpasning, vertikal
Kan tilpasses ved vinkler opp til 15°.
Doble forbindelser

BSF kan brukes parvis for å ta tunge vertikale
laster.

Bjelke - rund søyle

BSF gir en effektiv og elegant forbindelse
mellom bjelke og rund søyle.


Produktserie BSF


Produktserie BSF

Alle BSF-enhetene er merket med fargekode og CE-nummer.


BSF 225 kN

Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
B 225Bjelke-enhet

Støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt armering.

225 kN
S 225Kniv/sleide

Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av
forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven
tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten

225 kN
SF 225 B-BBjelke-bjelke enhet

Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

225 kN
SF 225Søyle-enhet

Støpes inn i betongsøylen og forankres med angitt armering.

225 kN


BSF 300 kN

Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
B 300

Bjelke-enhet

Støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt armering.

300 kN
S 300

Kniv/sleide
Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av
forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven
tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten

300 kN
SF 300 B-B

Bjelke-bjelke enhet
Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

300 kN
SF 300

Søyle-enhet
Støpes inn i betongsøylen og forankres med angitt armering.

300 kNBSF 450 kN

Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
B 450

Bjelke-enhet
Støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt armering.

450 kN
S 450

Kniv/sleide
Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av
forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven
tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten

450 kN
SF 450 B-B

Bjelke-bjelke enhet
Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

450 kN
SF 450

Søyle-enhet
Støpes inn i betongsøylen og forankres med angitt armering.

450 kN


BSF 700 kN

Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
B 700

Bjelke-enhet
Støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt armering.

700 kN
S 700

Kniv/sleide
Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av
forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven
tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten

700 kN
SF 700 B-B

Bjelke-bjelke enhet
Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

700 kN
SF 700

Søyle-enhet
Støpes inn i betongsøylen og forankres med angitt armering.

700 kNBSF 1100 kN

Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
B 1100

Bjelke-enhet
Støpes inn i betongbjelken og skal forankres med angitt armering.

1100 kN
S 1100

Kniv/sleide
Forbinder bjelken til søylen. Denne er av massivt stål og utgjør den delen av
forbindelsen som overfør lasten fra bjelken til søylen. Før montasje er kniven
tilbaketrukket og skjult inne i bjelkeenheten

1100 kN
SF 1100 B-B

Bjelke-bjelke enhet
Støpes inn i betongbjelken og forankres med angitt armering.

1100 kN
SF 1100

Søyle-enhet
Støpes inn i betongsøylen og forankres med angitt armering.

1100 kNKapasitet og bjelkedimensjoner

Kapasitet og bjelkedimensjoner


Type
Maksimal kapasitet

vertikal bruddlast på enhet

Tilnærmet minste bjelke
dimensjon for å få plass
til enheten.

(kn)WXH
(mm)
X
(mm)
Y
(mm)
BSF 225225190 x 370116 mm306 mm
BSF 300300190 x 420116 mm349 mm
BSF 450450190 x 440116 mm369 mm
BSF 700700310 x 500239 mm424 mm
BS
F 1100
1100310 x 590239 mm518 mm

Memo/Teknisk info

Teknisk info 501BSF KAPASITET OG MINIMUM SOYLE DIMENSJONER
Teknisk info 502BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE
Teknisk info 551BSF EN KORT INNFORING
Referansenivåer

Referansenivåer

Høydeforskjell mellom referansenivå i bjelke og søyle.

EnhetY (mm)YO (mm)Y + YO (mm)
BSF 225195100295
BSF 300235100335
BSF 450250100350
BSF 700280125405
BSF 1100360125485
Designprinsipper

Designprinsipper

Tabell 1 :Vertikale krefter (nominelle)

Tabellen er for «ideelle» verdier for a, b og c.

TypeFv (kN)a (mm)b (mm)c (mm)RVO (kN)RVU (kN)
BSF 225225115340195327102

BSF 300

300125330235456,4156,4
BSF 450450152,5432,5250660,7210,7
BSF 7007001654202801068368
BSF 11001100

206

7043601557457Tabell 2 :Vertikale krefter (maksimum)

Større krefter oppstår når man inkluderer ugunstige toleranser på plassering av forankringsarmering (±5mm) samt byggeplassavvik (10mm). Dette gir en tabell med følgende verdier.

TypeFv (kN)a (mm)b (mm)c (mm)RVO (kN)RVU (kN)
BSF 225225130330195340,2115,2
BSF 300

300

140320235475,3175,3
BSF 450450167,5422,5250681,7231,7
BSF 7007001804102801103403
BSF 110011002216943601587487Mer info og beregning se memo 521. Ved kalkulasjon, bruk memo BSF Calculations Excel

For mer info se memo 551 og 521

Teknisk info nr 552BSF EN KORT INNFØRING
Teknisk info nr 521BSF BEREGNING AV ARMERING
BSF Calculations


Standard armering

Standard armering - bjelke

EKSEMPEL: ARMERING I BJELKEENDE BSF225 MED BRUDDLAST 225KN


Mengden armering og endelig form på flere av bøylene må bestemmes i

hvert enkelt tilfelle. Dette kan gjøres iht. prosedyrene gitt i Memo.

Betongkvalitet C35 og bjelkedimensjon: W×H=300×450 er brukt i eksempelet.

Denne bjelkedimensjonen tilsvarer cirka minimum bjelketverrsnitt for å kunne

utnytte enhetens kapasitet.

For mer info armering i bjelke se memo 522 a-e.Teknisk info nr 522a BSF 225BSF 225 ARMERING I BJELKEENDE
Teknisk info nr 522b BSF 300BSF 300 ARMERING I BJELKEENDE

Teknisk info nr 522c BSF 450

BSF 450 ARMERING I BJELKEENDE
Teknisk info nr 522d BSF 700BSF 700 ARMERING I BJELKEENDE
Teknisk info nr 522e BSF 1100BSF 1100 ARMERING I BJELKEENDEStandard armering - søyle


Figur illustrerer anbefalt armeringsprinsipp lokalt ved søyleenheten.

En del av vertikalkraften vil overføres til søylen via det påsveisete

armeringsjernet, mens resterende kraft innføres som trykk under stålplaten.

Splittkrefter vil oppstå når kraften sprer seg i søyletverrsnittet.

Nødvendig armering i sone 1 beregnes som gitt i Memo 521. Eksempel

på nødvendig armering i sone 1 basert på beregningene i Memo 521 er

gitt i Tabell 1. I sone 2 kan bøylene fordeles med normal senteravstand.Memo nr 521BSF BEREGNING AV ARMERING
Memo nr 523BSF EKSEMPEL ARMERINGSFORING I SOYLEStandard Armering - horisontal forankringMemo nr 502BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE1. BSF (Bjelke-søyle forbindelse)

TypeGjengestangMutter og skiveStangMutter og skive
BSF 2252 x M122 x 50 x 50 x 8
4 x M12 8.8
1 x M161 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF 3002 x M122 x 50 x 50 x 8
4 x M12 8.8
1 x M161 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF 4502 x M162 x 70x70x10
4 x M12 8.8
1 x M161 x 70x70x10
2x M16 8.8
BSF 7002 x M162 x 90x90x12
4 x M20 8.8
1 x M201 x 90x90x12
2x M20 8.8
BSF 11002 x M24

2 x 110x110x15
4 x M24 8.8

1 x M241 x 110x110x15
2 x M24 8.82. B (Bjelke-enhet)

TypeGjengestangMutter og skive
B 2252 x M122 x 50 x 50 x 8
4 x M12 8.8
B 3002 x M122 x 50 x 50 x 8
4 x M12 8.8
B 4502 x M162 x 70 x 70 x 10
4 x M16 8.8
B 7002 x M202 x 90 x 90 x 12
4 x M20 8.8
B 11002 x M242 x 110 x 110x15
4 x M24 8.8


3. SF (Søyle-enhet)

TypeGjengestangMutter og skive
SF 2252 x M122 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF 3002 x M122 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF4502 x M162 x 70x70x10
4 x M16 8.8
SF 7002 x M202 x 90x90x12
4 x M20 8.8
SF11002 x M242 x 110x110x15

4 x M24 8.8


4. SF B-B (Bjelke-bjelke-enhet)

TypeGjengestangMutter og skive
SF 225 B-B2 x M122 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF 300 B-B2 x M122 x 50x50x8
4 x M12 8.8
SF450 B-B2 x M162 x 70x70x10
4 x M16 8.8
SF 700 B-B2 x M202 x 90x90x12
4 x M20 8.8
SF1100 B-B2 x M242 x 110x110x15

4 x M24 8.8


Ulike forbindelser

Bjelke - bjelke T-forbindelse


Bjelketverrsnitt og sekundærbjelkens opphengingspunkt i lengderetning av hovedbjelken vil variere. Dette kan gi ulike varianter av kraftgang i hovedbjelken og den nøyaktige lastbærende virkemåten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Denne vil kunne variere avhengig av geometrien i forbindelsen og det kan oppstå forhold ved kraftoverføringen som ikke er dekket av eksempelberegningene.

For mer info, se memo 526.

Teknisk info nr 526BSF BEREGNING AV ARMERING T FORBINDELSE BJELKE BJELKE

Bjelke - bjelke, Gerber-forbindelse

Dette avsnittet tar for seg BSF brukt til bjelke-bjelke skjøt på lange bjelkestrekk (gerberskjøting). Armering av bjelkeenden med enkel BSF-kniv er gitt i memo 521, så kun armering av bjelkeende med enkel BSF bjelkekasse behandles her. Siden bjelkegeometri, betongkvalitet og lastpåføring vil variere fra tilfelle til tilfelle kan det være aspekter ved lastoverføringen som ikke er dekket i dette memoet.

For mer info, se memo 525.

Memo nr 525BSF BEREGNING AV ARMERING GERBERSKJOT BJELKE BJELKE

Parvise / doble forbindelser

Som et alternativ for store forbindelser er det mulig å bruke BSF parvis.

For mer info, se memo 524 og 550.

Teknisk info nr 524BSF BEREGNING AV ARMERING PARVISE ENHETER
Teknisk info nr 550BSF PRAKTISKE RAD FOR PLASSERING AV PARVISE ENHETER


Skrå forbindelser


For mer info, se memo 508.

Teknisk info nr 508BSF KNUTEPUNKTBrannbeskyttelse, korrosjon og vinterforhold
Brannbeskyttelse, korrosjon og vinterforhold

En bakfyllist i åpningen mellom bjelke og søyle vil fungere som forskaling når skjøten støpes ut med mørtel. Dersom
ønskelig, kan det fuges utvendig med en brannsikker fugemasse. Alternativt kan bakfyllisten fjernes.

For mer info, se memo 509.

Teknisk info nr 509BSF VINTERFORHOLD BRANNBESKYTTELSE KORROSJON
Montering

Montering

Torsjon – stempling.

For mer info, se memo nr. 505.

Midlertidig støtte. Må beregnes i hvert enkelt tilfelle.

Vertikal posisjonering av bjelker

For mer info, se memo nr. 541.

Talje for justering av bjelken.

Justering av fuger.

For mer info, se memo nr. 540.

Utstøping og tetting av fuger.

For mer info, se memo nr. 540.


For mer info om montering, se Memo


Teknisk info nr 505BSF TORSJON
Teknisk info nr 540BSF MONTASJE OG TETTING AV FUGER
Teknisk info nr 541BSF MONTASJE LODDSTILLING AV BJELKER


Fly Seismic - løsning for jordskjelv
Fly Seismic - løsning for jordskjelv

Fordeler med Fly Seismic systemet

 • Momentstiv bjelke-søyle forbindelse.
 • Rask og effektiv installasjon.
 • Ikke behov for stempling av bjelker.
 • Mindre sement forbruk.
 • Ingen konsoller = Freedom in design.
 • Testet og godkjent.
 • Design verktøy og programvare tilgjenglig.

Bruksområder

Kommersielle bygninger/kontor med Fly Seismic.


Systemet kan brukes i høye bygninger.


Fly Seismic kan brukt leiligetsbygg.


Brosjyrer

Brosjyrer for nedlasting

BSF Connections
BSF Calculations