Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Veiledning utkragede balkonger

  1. Produkter
  2. Balkongforbindelser
  3. Veiledning utkragede balkonger
Sandslimarka 33 Bergen 1
Sandslimarka 33 Bergen 2
Hjørnebalkong 4b
Plate IPE 1
Kamstål i dekkekant BWC 40 U H 1775
231128 BWC 40 U H inkl plate m kam siden
20180921 100633
Sandslimarka 33 Bergen 1
Sandslimarka 33 Bergen 2
Hjørnebalkong 4b
Plate IPE 1
Kamstål i dekkekant BWC 40 U H 1775
231128 BWC 40 U H inkl plate m kam siden
20180921 100633

Momentstive forbindelser

BWC 40 U-H er vårt system når det prosjekteres med fritt utkragede balkonger, og disse tar da både skjær- og strekkrefter (Se Memo 750 Veiledning).

Det som skiller våre løsninger mest fra andre tradisjonelle kuldebrobrytere/varmestrømbryting er at våre løsninger muliggjør ettermontering av balkonger etter ferdigstillelse av klimavegg/fasadekledning.

En kuldebro er egentlig en varmebro, fordi varme ledes ut gjennom "broen". For å gjøre varmetapet mindre,
er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.

Et annet moment som blir mer og mer aktuelt er at våre koblinger inviterer til ombruk av betongelementer.

Se mer i Invisible Connections ® Memo 750


Bruksområder

Utkragede balkonger

BWC 40 U-H
Er et system der den sorte platen sveises til forskjellige alternativer som:
Plate i dekkekant, HUP, HSQ osv. Nedom beskrives ulike alternativer.
Innfesting til dekkekant
Ved bruk av sveiseplate med 5 kamstål i dekkekant (BWC Plate 40 U-H).

Bildet viser BWC 40 U-H med innstøpt BWC Plate m/ kamstål i dekke og HUP.

Eksempler på dekkekantløsninger med hulldekke

Bildet viser BWC 40 U-H i sidekant HD.

HUP med underligger
Bildet viser BWC 40 U-H i sidekant HD.
HSQ mot enden av hulldekke

Bildet viser en montasje med bruk av HSQ-bjelke.

IPE-variant under enden av hulldekke

Bildet viser variant hvor hulldekket hviler på en IPE.

BWC U-H

montert til massivt tredekke


Hjørnebalkonger

Hjørnebalkonger

Ved hjørneløsninger anbefaler vi BWC 40 U-H

Alle varianter av hjørnebalkonger må beregnes og kontrolleres individuelt! Tabellene vil IKKE kunne gi riktige
svar med tanke på nedbøyning. De aktuelle momenter og skjærkrefter må også kontrolleres i hvert enkelt
tilfelle.

Plasstøpt dekke med innstøpt plate i dekkekant

Ved bruk av stål bæresystem og hulldekker, anbefales å erstatte hulldekkene med et dekke som er armert i
toppen.

Bildet viser BWC 40 U-H med sveiseplate i dekkekant og stålsøyle i hjørnet

Bildet viser hjørnebalkong med BWC 40 U-H i en modellanalyse(se Memo 755A)


Kapasiteter

Kapasiteter

EnhetMaks. moment

(kNm)

Maks. skjærkaft

(kN)

Maks. horisontal kraft

(kN)

BWC 40 U-H6070+/-20Enheter

Enheter

Bildet viser komplett BWC 40 U-H system.
Vertikal blå plate simulerer gummimembran for vanntetting.


BWC 40 U-HSveises til en innstøpningsplate, plate med strekkband eller til byggets konstruksjonsstål.
BWC 40 U-LDette er selve utliggeren som understøtter f.eks en tynn betongplate, stål eller trebalkong.

Profil HUP, IPE eller flattstål.

Dimensjonen her bestemmes av lengde og dybde på balkongen/svalgangen,
og leveres varmforzinket. Har og levert systemet, hvor selve balkongen er blitt laget i treverk.
BWC 40 PlateFor bruk i plasstøpte dekker.
BWC 40 U På forespørsel.