Trapp-repos­forbindelser

For prefabrikkerte betongelementer.

IC trappeforbindelser har disse fordelene:

Made in Norway
 • Konsollfrie forbindelser
 • Raskere montasje på byggeplass
 • Mindre kranbruk
 • Tynnere repos
 • Redusert trinnlyd
 • Sikker montasje
 • Enkel brannbeskyttelse
 • Standard armering
 • Ingen sveising bolting og shimsing på byggeplass
 • Mulighet for å bruke trapp i byggeperioden
 • Dokumentert og sertifisert løsning
 • Norskprodusert
Våre produkter er ikke alltid lett å få øye på,
når du studerer et bygg. Det er ikke fordi vi
har noe å skjule,men fordi produktene er
designet for å være usynlige.
Våre kolleger hos Invisible Connections Ltd
i England,markedsfører løsningene med:
Hidden Strengths


Link for veiledning trappeforbindelse


Veiledning

Repos- og veggforbindelser

Trappeløp- og reposforbindelser

Veggutsparinger

Ekstrautstyr

Løfteutstyr