Personvern hos Invisible Connections AS

Her finner du informasjon om hvordan vi i Invisible Connections AS ivaretar personvernet ditt i samsvar med GDPR, hvorfor vi gjør dette og hvilke rettigheter du har.

Personopplysninger er alt som direkte eller indirekte kan knyttes til deg som person, slik som navn, adresse eller fødselsnummer.
Når du er i kontakt med oss eller benytter deg av våre tjenester vil vi behandle personopplysninger om deg. Det er du som bestemmer over dine opplysninger.

Regulering av Invisible Connections AS behandling av personopplysninger

Bedriften er underlagt personopplysningsloven og personvernforordningen General Data Protection Regulation (GDPR) 2016/679 ved sin behandling av personopplysninger.