Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg
BWC 55 light med vinkel komplett
BWC 55 light med vinkel komplett 2 m tekst
BWC 55 light med vinkel heil balkong
Innerrør m vinkel X mål
Tegning 2 stor
Memo 701b BWC 55 light vinkel
BWC 55 light med vinkel komplett
BWC 55 light med vinkel komplett 2 m tekst
BWC 55 light med vinkel heil balkong
Innerrør m vinkel X mål
Tegning 2 stor
Memo 701b BWC 55 light vinkel

BWC 55-Light er et meget godt alternativ til tradisjonelle kuldebrobrytere, eller direkte innstøpte stålprofiler for bæring av balkonger/svalganger med frontsøyler eller skråstag.

Systemet består av flere deler:

Utsparingsboks i dekke: Om man velger å benytte denne, støpes utsparingsboksen inn i dekket, og skal forankres med angitt forankringsarmering.

Ytterrør: Denne kan alternativt støpes direkte inn i dekket, eller tres inn i allerede etablert utsparingsboks. Viktig at ytterrøret trekkes langt nok ut fra dekkekanten, slik at den stikker ut forbi GU. Dermed er det lett å komme til for å tette rundt ytterrøret mot GU, med fuge, duk, tape e.l

Innerrør med vinkel: Dette er delen som forbinder dekke og balkong-/svalgangselementet. Denne kommer i flere varianter. Mest vanlig kombineres den med en innstøpt balkongkasse(BWC 55-4), eller den kommer med en påsveist vinkel. Skal balkong eller svalgang plasstøpes, forlenges innerrøret, og det armeres direkte på innerrøret.


For plasstøpt dekke eller hulldekke og prefabrikkerte balkonger med søyle/skråstag i front. Enkel vanntetting

Se mer i Invisible Connections® Memo 701b side 5

Produktfakta
Maks. skjærkraft(kN)Fv = 60kN
Bruddgrenselast vertikaltStålvinkel opp-ned med to avstivereFv = 45kN
Bruddgrenselast horisontaltFH=20kN
BWC 55-light-1 ytterrør
BWC 55-light-2-V innerrør
Teknisk informasjon / Memo
Filmer
  • Balkongforbindelse (skjær) light montering

  • Balkongforbindelse (skjær) light produksjon

  • Balkongforbindelse (skjær) light ingeniør

  • Balkongforbindelse (skjær) light arkitekt

For mer informasjon