Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Veiledning for trapp

 1. Produkter
 2. Trapp-reposforbindelser
 3. Veiledning for trapp
Trapphus Trapprangen 900x 500
Trapphus veiledning
Trapphus Trapprangen 900x 500
Trapphus veiledning

Den enkleste og raskete metoden for innfesting av trapper og repos


Kostnadsbesparende moment:

 • Tynnere repos (20-25% betongbesparelse)
 • Dokumentert og sertifisert løsning
 • Raskere montasje
 • Ingen shimsing, trinnløs høydejustering
 • Ingen ekstra løftepunkt i trappeløp
 • Gode toleranser
 • Enkel brannbeskyttelse
 • Sikker montasje
 • Trapp i byggeperioden


Krav på trappene:

 • Overflate, Terrasso, se TSS
 • Trinnlyd se Memo 47
 • Brann, se side 9 og Memo 45


Last ned Veiledning:

TSS eller RVK ?

TSS – (Terrasso Stair Support).

Innerrør trekkes ut med wire og returtau ingen synlige merker i overflate, egner seg i terrasso
overflate.

RVK – (Repos Vegg Konsollfritt).

Innerrør skyves ut for hånd/verktøy fra topp av repos utstøpning synlig i overflate.
Trinnlyd / Brannkrav
TSS102 med vertikal gummiflens er den beste løsningen
Denne løsningen reduserer lydgjennomtrenging med 20-25 dB
TSS/RVK med IC-Box SRU
Denne løsningen reduserer lydgjennomtrenging med 20-28 dB
TSS/RVK med vertikal gummiflens,
Denne løsningen gjelder for alle TSS og RVK, reduksjon trinnlyd 10-12 dB
Brannbeskyttelse blir meget godt ivaretatt med IC trappeinnfestninger.
TSS/RVK enheten vil være utstøpt og dekket av nonset.

Brannklassefisering i henhold til Eurocode CEN/TC 250.

Brannklasse

R30R60
Minimum overdekning «C» mm2540
TSS forbindelser til repos/vegg
Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
TSS 60 PSlank design muliggjør tynne repo og
trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet
170 mm). Kapasitet opp til 60kN. Ytterrør
er i resirkulert HDPE.
57kN
TSS 101Kapasitet opptil 96 kN i en 170 mm tykk
(min.) repo, opptil 100 kN i en 200 mm tykk
repo.
100kN
TSS 102Inneholder lyddempning mellom
innerrør/ytterrør og repos/vegg. Kapasitet
opptil 96 kN i en 170 mm tykk (min.) repo,
opptil 100 kN i en 200 mm tykk repo.
100kN
RVK forbindelser til repos/vegg
Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
RVK 60 PSlank design muliggjør tynne repo og
trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet
170 mm). Kapasitet opp til 60kN. Ytterrør
er i resirkulert HDPE.
57 kN
RVK 101Kapasitet opptil 80kN i en 200 mm tykk
(min.) repo, opptil 100 kN i en 265 mm tykk
repo.
100kN
Utsparingsbokser
Artikkel nrBeskrivelseBilde
IC Box 100Utsparingsboks til vegg. Resirkulert HDPE
IC Box 100 SRUUtsparingsboks med SRU lyddemping til vegg.
Resirkulert HDPE.

REDiBOX

Spesialtilpasset utsparingsboks for å lage
utsparing i vegg som støpes med glideforskaling.
Produkter til repos/trapp
Artikkel nrBeskrivelseKapasitetBilde
TSS 20 FATrapp og reposforbindelse med justering20 kN
TSS 25 LTrapp og reposforbindelse med justering
og løft i produksjon og installasjon.
25 kN
TSS 60 PSlank design muliggjør tynne repo og
trappetykkelser ≥120 mm (full kapasitet
170 mm). Kapasitet opp til 60kN. Ytterrør
er Resirkulert HDPE.
60 kN
Kapasitet, armering og kantavstandHvilken kapasitet på trappeforbindelse skal velges?

Vårt kalkulasjonsverktøy hjelper deg til enkelt å finne riktig forbindelse

Kalkulasjonsverktøy TSS/RVK v1 5 N

Tips! TSS/RVK bør ligge så nærme kanten på repos som mulig, for å få mindre last i front og unngå
negative laster i bakkant av repos (vipping).
Armering av trappeforbindelse TSS/RVK repos-vegg
Vi har utviklet standard armering for TSS og RVK repos-vegg forbindelser,
se Memo 55, TSS / RVK, enheter forankringsarmering
TSS 25 L, se Memo 65A

TSS25L er ferdig armert med flattstål og bakplate
For vertikal last 25 kN, løftekapasitet 8 kN

Bildet viser tilleggsarmering for 12 kN
løftekapasitet.
TSS 20 FA, se Memo 65


Repos tykkelse og kantavstand

Se Memo 55, TSS / RVK, enheter forankringsarmering

a) uten samtidig virkende horisontalkraft pga. friksjon

b) med samtidig virkende horisontalkraft pga. friksjon

ProduktDekketykkelse (mm), a)RVK 60 PTSS 60 P

TSS 101

TSS 101 G

RVK 101

RVK 101 G

TSS 102

TSS 102 G

belastning kategori a)
1203434---
1504646---
17057579696-
200575710010096
2655757100100100
belastning kategori b)1203333---
1504444---
17055559090-
2005555949490 1)
2655555949490

1) TSS102 kan i spesialtilfeller la seg plassere i dekker med tykkelse t=200mm dersom man har reduserte krav til betongoverdekning. I slike tilfeller bør enheten plasseres sentrisk i dekket. Dette vil redusere høyden x8 til noe under minimumsverdi gitt i Tabell