Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg
TSS 102 BWC 55 light 1
TSS 102 BWC 55 light 1 2 m tekst
BWC og TSS1
BWC og TSS2
Memo 701b BWC 55 light med TSS
TSS 102 BWC 55 light 1
TSS 102 BWC 55 light 1 2 m tekst
BWC og TSS1
BWC og TSS2
Memo 701b BWC 55 light med TSS

For søyle i front/skråstag med enkel vanntetting. Plasstøpt dekke eller hulldekke.

Kapasitet for horisontallast vil være avhengig av valgt løsning for overføring av kraften fra TSS til BWC. Ved

behov for å overføre horisontalkraft må denne detalj utarbeides i hvert enkelt tilfelle, avhengig av

tilkomstmulighet.

Se mer i Invisible Connections® Memo 701b side 3

Produktfakta
Maks. skjærkraft(kN) Tss 60p:Tss 60p: 57kN
Maks. skjærkraft(kN) Tss 101/102p:100 kN
Maks. horisontalkraft (kN)Se egen tekst
WC 55-light-1 ytterrør
TSS (se tegning TSS)
Teknisk informasjon / Memo
Teknisk info - tegning
Bruk sammen med
Filmer
  • Balkongforbindelse (skjær) light montering

  • Balkongforbindelse (skjær) light produksjon

  • Balkongforbindelse (skjær) light ingeniør

  • Balkongforbindelse (skjær) light arkitekt

For mer informasjon