Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Trinnlydsdemping for svalgang og balkong

  1. Trinnlydsdemping for svalgang og balkong
Trinnlydsdemping 00 36 1024x483
Trinnlydsdemping 00 36 1024x483

Trinnlyd fra svalgang/balkong, er en stor utfordring.


  • Økende fokus på trinnlydsdemping og løsninger for dette.
  • Flere byggemetoder oppfyller ikke forskriftskravene.
  • Trinnlyd forplanter seg til tilstøtende rom i naboleiligheter.
  • Risiko for kvalitetsreduksjon av leilighet/bygget.
  • Utfordrende å oppfylle kravene i byggeforskriften.


Vår erfaring er at skal man ha god trinnlydsdemping, må man ha en myk gummi (f.eks. 58 shore) :

  1. Da bør en ha et areal på 200-250 mm2 pr. kN bruddlast.
  2. Knaster gir gummien mulighet for å utvide seg ved belastning.
Hva sier forskriften?
Trinnlyd uten lydreduserende tiltak (fra Byggforskserien 532.241)
Figuren viser overføring av trinnlyd fra dekkekonstruksjoner og trapper der det ikke er utført trinnlydreduserende tiltak.
Tabellen viser grenseverdier fra NS 8175 vedr. boliger:

Type rom

Klasse B

dB

Klasse C


dB

Mellom boenheter, i en boenhet fra fellesareal/fellesgang/trapperom.4853
Til en boenhet fra toalett, bod, altan, terrasse og lignende.5358
Til boenhet fra nærings-, servicevirksomhet, fellesgarasje, takterrasse og lignende.4348


Tabellen viser høyeste grenseverdier for veid, normalisert trinnlydsnivå for ulike bygninger:

Type bygningKlasse C (dB)Klasse B (dB)
Boenhet5348
Skoler58
Sykehus58
Hoteller58
Møterom58
Kontorer63


Anbefalt løsning til bolig

Anbefalt løsning for:

Balkong og svalgang

Artikkel nrBeskrivelseLydreduksjonBilde
BWC 55-lightFor balkonger/svalganger med søyler/skråstag i front.20-25 dB
BWC 55-740For balkonger/svalganger med søyler/skråstag i front
med klemflenssystem mot GU.
20-25 dB
BWC 40 U-HFor utkragede balkonger/svalganger.
Løsning tilbys ved behov/forespørsel.
20-25 dB