Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

BWC 55 light for plasstøpte balkonger

BWC 55 light for plasstøpte balkonger komplett 2
BWC 55 light for plasstøpte balkonger komplett 2 m tekst
Memo 701b BWC 55 light plasstøpt
BWC 55 light for plasstøpte balkonger komplett 2
BWC 55 light for plasstøpte balkonger komplett 2 m tekst
Memo 701b BWC 55 light plasstøpt

For plasstøpte balkonger med søyle/skråstag i front, enkel vanntetting. Plasstøpt dekke eller hulldekke.


BWC 55-Light er et meget godt alternativ til tradisjonelle kuldebrobrytere, eller direkte innstøpte stålprofiler for bæring av balkonger/svalganger med frontsøyler eller skråstag.

Systemet består av flere deler:

Utsparingsboks i dekke: Om man velger å benytte denne, støpes utsparingsboksen inn i dekket, og skal forankres med angitt forankringsarmering.

Ytterrør: Denne kan alternativt støpes direkte inn i dekket, eller tres inn i allerede etablert utsparingsboks. Viktig at ytterrøret trekkes langt nok ut fra dekkekanten, slik at den stikker ut forbi GU. Dermed er det lett å komme til for å tette rundt ytterrøret mot GU, med fuge, duk, tape e.l

Innerrør: Dette er delen som forbinder dekke og balkong-/svalgangselementet. Denne kommer i flere varianter. Mest vanlig kombineres den med en innstøpt balkongkasse(BWC 55-4), eller den kommer med en påsveist vinkel. Skal balkong eller svalgang plasstøpes, forlenges innerrøret, og det armeres direkte på innerrøret.

Se mer i Invisible Connections® Memo 701b

Produktfakta
Bruddgrenselast vertikaltFv = 60 kN
Bruddgrenselast horisontaltFH = 20 kN
BWC 55-light-1 ytterrør
BWC 55-light-2b innerrør
Teknisk informasjon / Memo
Filmer
  • Balkongforbindelse (skjær) light montering

  • Balkongforbindelse (skjær) light produksjon

  • Balkongforbindelse (skjær) light ingeniør

  • Balkongforbindelse (skjær) light arkitekt

For mer informasjon