Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg
BWC 55 740 med vinkel ytterrør med utspaingsboks 3
BWC 55 740 med vinkel ytterrør med utspaingsboks 4 m tekst
Innerrør m vinkel X mål
Memo 701a BWC 55 740 vinkel
Memo 701b BWC 55 light vinkel
BWC 55 740 med vinkel ytterrør med utspaingsboks 3
BWC 55 740 med vinkel ytterrør med utspaingsboks 4 m tekst
Innerrør m vinkel X mål
Memo 701a BWC 55 740 vinkel
Memo 701b BWC 55 light vinkel

BWC 55-740 er vårt beste alternativ til tradisjonelle kuldebrobrytere, eller direkte innstøpte stålprofiler for bæring av balkonger/svalganger med frontsøyler eller skråstag.

Systemet består av flere deler:

Utsparingsboks i dekke: Om man velger å benytte denne, støpes utsparingsboksen inn i dekket, og skal forankres med angitt forankringsarmering.

Ytterrør: Denne kan alternativt støpes direkte inn i dekket, eller tres inn i allerede etablert utsparingsboks. Denne modellen er utstyrt med et klemflenssystem mot GU, som holder vannet på utsiden. Velger man å støpe ytterrøret direkte inn i dekket, anbefaler vi at det tas med vår gummimansjett (700x700 mm) som tar opp evt. støpe avvik, og limes mot GU.

Innerrør med vinkel: Dette er delen som forbinder dekke og balkong-/svalgangselementet. Denne kommer i flere varianter. Mest vanlig kombineres den med en innstøpt balkongkasse (BWC 55-4), eller den kommer med en påsveiset vinkel. Skal balkong eller svalgang plasstøpes, forlenges innerrøret, og det armeres direkte på innerrøret.

Alle deler er laget av stål S355, og varmforzinket.

Se mer i Invisible Connections® Memo 701a side 3 og 4.

Produt informasjon
Maks. skjærkraft(kN)
Bruddgrenselast vertikaltStålvinkel rett vegFV = 60kN
Bruddgrenselast vertikaltStålvinkel opp-ned med to avstivereFV = 45kN
Bruddgrenselast vertikaltStålvinkel opp-ned uten avstivereFV = 20kN
BWC 55-740-1 ytterrør
BWC 55-740 -2-V innerrør
BWC 55-4 utsparingskasse
Filmer
  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens ingeniør

  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens montering

  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens produksjon

For mer informasjon