Nye Narvik Sykehus

  1. Referanser
  2. Nye Narvik Sykehus
Nye Narvik Sykehus
Høsten 2024 kan Narvik skilte med et splitter nytt sykehus med Norges største komplette bygg av og med betongelementer. IC sitt bidrag er TSS 101 og TSS 25 L for innfesting av betongtrapper.

IC produkt: TSS 101 og TSS 102

Sted: Narvik

Bygge år: 2021-2024

Arkitekt: Arkitema AS

Byggherre: Universitetssykehuset Nord-Norge Hf

Totalentreprise: HENT AS

Elementprodusent: ElementNor AS

RIB: Arcon AS


Dette er UNN Narvik, Furumoen

UNN Narvik er lokalsykehus for pasienter i Ofoten og deler av Midt-Troms. Tilbudet ved sykehuset omfatter poliklinikker, ortopedi, generell kirurgi, indremedisin, gynekologi og fødeavdeling, akuttmottak, røntgen, laboratoriemedisin, anestesi, operasjon, dagkirurgi, psykisk helsehjelp og rusbehandling samt fysikalsk medisin og rehabilitering.

Nye Narvik Sykehus fasade
Nye Narvik Sykehus
Nye Narvik Sykehus trapp