Fýri tunet, Hemsedal

  1. Referanser
  2. Fýri tunet, Hemsedal
Fyri Tunet Oversikts
Ski in/out leiligheter på Fyri Tunet i Hemsedal. Bygget like ved Fyri Resort. Her leverte vi BWC 40 U-H med utliggere i HUP til tynne fritt utkragede betongbalkonger.

IC produkt: BWC 40 U-H og BWC Utligger HUP 200x100x10

Sted: Hemsedal

Bygge år: 2020

Arkitekt: AT Plan & Arkitektur AS

Byggherre: Arthur Buchardt

Totalentreprenør: HENT AS

Elementprodusent: Spenncon Hønefoss

RIB: Norconsult

Her er det leiligheter tilpasset den skiinteresserte og naturglade beboer/turist. Du kommer så tett på skibakker og langrennsløyper som mulig. Byggherre ønsket fritt utkragede balkonger som skulle matche den øvrige fasaden. Ble derfor bygget en skjørtløsning i treverk som videreførte trekledningen til byggene. For å kunne beholde utsikten ble rekkverk videreført i glass til ønsket høyde.

Fyri tunet balkong 1
Fyri tunet BWC løsning
Fyri Tunet snittdetalj