Bjelke-søyle­forbindelser

Konsollfri forbindelse mellom bjelke-søyle, bjelke-bjelke, bjelke-vegg.

For prefabrikkerte betongelementer.

BSF (Bjelke Søyle Forbindelser) gir mulighet for:

 • Effektiv, rask og sikker installasjon på byggeplass.
 • Bjelke-søyleforbindelse.
 • Bjelke-bjelkeforbindelse.
 • Gerberskjøting av bjelker.
 • Momentstive forbindelser (Fly seismic).
 • Bjelker kan komme vinklet inn mot søyler, bjelker og vegger.
 • Elegant løsning for runde søyler.
 • Lasten fra bjelke overføres til innvendig i søylen.
 • Brannbeskyttelse etter utstøping.
 • Dokumentert og sertifisert løsning.
 • Dokumentert løsning for jordskjelvskrav (Fly seismic).
 • Norskprodusert


Made in Norway
Bildene er fra Manchester Metropolitan University. Arkitekten valgte vår BSF løsning
for å oppnå store åpne rom og konsollfrie søyler.

Veiledning

Bjelke-søyle forbindelser

Bjelke-bjelke forbindelser