Made in Norway bannerv rev2

Made in Norway

SB Produksjon AS

Helt siden oppstarten som SB Produksjon AS i 1987 har vi hatt stolthet av å være en produksjonsbedrift her i Norge.

Da våre løsninger tok mer og mer av markedet både her hjemme, i Europa og USA så vi oss nødt til å sette bort noe av produksjonen til Kina. Dette ble den gang gjort for å sikre at vi var leveringsdyktige og at våre kunder fikk det de bestilte til riktig tid.

Invisible Connections AS

Vi så at ved økt markedsandel både nasjonalt og internasjonalt burde vi gå for et firmanavn som ga mer mening i det vi holder på med. Våre trappeforbindelser hadde lenge vært kjent under merkenavnet Invisible Connections. I 2016 ble det dermed bestemt av vi skulle skifte navn fra SB Produksjon AS til Invisible Connections AS.

Norskprodusert

2019 ble på mange måter et vendepunkt for oss. Da ble det bestemt at vi skulle investere i et nytt anlegg for produksjon av våre trappeforbindelser. Sett bort fra bygningsmasse så ble dette den største enkeltinvesteringen i vår historie.

Det nye anlegget muliggjør automatisert produksjon, og vi så fort at vi nå fikk mer kapasitet en vi hadde tidligere. Så det ble dermed besluttet at alle våre trappeforbindelser fra nå av skulle bli produsert her på vår fabrikk på Åndalsnes. Dette er noe både vi og kundene ser viktigheten av.

«Made in Norway»

Vi leverer også forbindelser til balkonger, bjelker-søyler og innstøpningsgods etc. Samt leieproduksjon på oppdrag fra forskjellige kunder. Alt vi leverer blir produsert her på fabrikken, og vi kan stolt si at våre produkter merkes med Norges flagg farger og «Made in Norway»

Siden alle våre produkter er norskprodusert, og vi bruker lokale underleverandører så langt det lar seg gjøre så er vi med å sikre vårt lokalsamfunn. Dette er en langsiktig tankegang vi har her hos oss, og noe vi mener er viktig med tanke på bærekraft og det lange løp.