Ansattes ang og bevisshet 1

Ansattes engasjement og bevissthet

Bedriften oppmuntrer ansatte til å delta i bærekraftsinitiativer og gir opplæring og bevissthet rundt bærekraftige praksiser. Dette inkluderer opplæring i energieffektivitet, avfallshåndtering og miljøbevissthet. Invisible Connections AS legger også vekt på å skape en bærekraftig arbeidsmiljøkultur og oppfordrer til ansvarlig og bærekraftig atferd blant de ansatte.