Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Økonomiske og effektive fordeler med bruk av BWC balkongforbindelser ved ettermontering

 1. Økonomiske og effektive fordeler med bruk av BWC balkongforbindelser ved ettermontering
20211110 142727
20210527 095639
20210527 095513
20210914 122907
20210914 122949
20211110 142727
20210527 095639
20210527 095513
20210914 122907
20210914 122949

Bilder viser Ramstadtunet i Nannestad, AAS & Nordal Entreprenørforretning AS.


Kostnadsreduserende og effektive løsninger for prefabrikasjon av byggelement.

Effektivisering gjennom gjentagelser:

 • Planlegging
 • Standardisering
 • Prefabrikasjon
 • Montasje
 • Avvik og reklamasjonsredusering

= økonomiforbedring i alle ledd.


Ettermontering av balkonger gir:

 • Stillas oppe til klimavegg/fasadekledning er etablert
 • Lavere kostnader på kraning
 • Redusert byggetid
 • Rekkverk kan monteres på bakken – HMS fordeler, lavere monteringskostnader
 • Tynnere balkongelementer, mindre betong
 • Justeringsmuligheter ved montering (BWC 55-4)
 • Vanntetting
 • Trinnlydsdemping
 • Bedre totaløkonomi for prosjektet
Utkragede balkonger

Fordeler utkraget balkong

 • Tynne betongbalkonger = over 50% vektreduksjon = Mindre betong = lavere CO2 avtrykk
 • Reduserte kran- og transportkostnader
 • Tidsbesparende
 • Punktgjennomgang i GU/fasadekledning
 • Vanntetting
 • Kuldebrobryting
 • Varmestrømsbryting
 • Ettermontering
Artikkel nrBeskrivningBilde
BWC 40 U-H

Enheten består av en bakplate i stål, boltegruppe, isolasjonsjikt og en gummimembran som forhindrer vanninntrengning.

Bakplaten sveises til forskjellige alternativer som:

Plate i dekkekant med, HUP, HSQ, Deltabjelke osv.

Se nedenfor for de ulike alternativene.

Cantilevered balconies

BWC U-H i plasstøpt dekke.
Enheten sveises til en sveiseplate med horisontale kamjern.
Kombiner hulldekke og en utkraget BWC løsning.
Her legges en hulprofil på utsiden av ståldekket, som våre enheter sveises til.
På toppen av hulldekket benyttes strekkband i stål innover dekket, som tar momentet.

.

HSQ, Deltabeam i enden av hulldekke

Bildet viser installasjon på en HSQ bjelke.

Kombiner hulldekke og en utkraget BWC løsning.
Ligger hulldekket på en IPE eller lignende profil,benytter vi denne.
Her ser dere og at det går stålband innover dekket.

Kombiner tredekke og en utkraget BWC løsning.
Samme prinsipp som over med frontplate og stålband benyttes om dekket er et massivtredekke

BWC U-H med utsparingskasse i dekket.
Enheten kan leveres med en horisontal profil. Om denne ønskes benyttes i dekke,
har vi en utsparingsboks for den.