Kræmer Brygge, Tromsø Bygg Alfon B og C

  1. Referanser
  2. Kræmer Brygge, Tromsø Bygg Alfon B og C
Bygg Alfon oversiktsbilde fasade
Kræmer Brygge blir et nytt kapittel i byhistorien. Her ble det benyttet BWC 40 U-H med BWC Utliggere IPE forberedt for enten trebalkonger mot sjøsiden/hjørnebalkongene eller tynne betongskiver.

Mer om bydelen, om servicetilbud i bydelen og prosjektstatus/videre planer for Kræmer Brygge.

IC produkt: BWC 40 U-H med BWC Utliggere IPE forberedt for enten trebalkonger mot sjøsiden/hjørnebalkongene tynne betongskiver

Sted: Tromsø

År: 2023

Arkitekt: Asplan Viak AS

Byggherre: Kræmer Eiendom AS

Totalentreprenør: Econor AS

Betongelement: ElementNor AS

Kræmer Brygge blir et nytt kapittel i byhistorien. Med en helhetlig planlagt utbygging skal dette bli en pulserende bydel – på sikt vil Kræmer Brygge romme vel 6.000 personer som bor eller har sitt daglige virke på bryggekanten. Hele 60.000 kvm kontorer og 40.000 kvm boliger er i ferd med å reise seg.

220830 Bygg Alfon2
220830 Bygg Alfon3
3 D View Typisk balkong i tre
Bygg Alfon oversiktsbilde fasade