Drivbänken, Malmö

  1. Referanser
  2. Drivbänken, Malmö
Drivbanken 2
TSS60P og tilhørende IC Box SRU med lyddemping ble valgt for innfesting av prefabtrapper i Drivbänken.

IC produkt: TSS 60P og IC BOX SRU

Sted: Malmö

Bygge år: 2023

Arkitekt:

Byggherre: Granitor Projects AB

Elementleverandør: Prefabsystem Syd

RiB: Swetch AB/Prefabsystem Syd

Prefabsystem Syd prosjekterer, tilvirker og monterer råbygg til Drivbänken som består av massiva betongvegger, hulldekker og trapper. De valgte og teste ut TSS60P med IC BOX SRU med lyddemping. De var spesielt fornøyd med rask og effektive montasje av trappene.

Drivbanken 2
Drivbanken1