Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Veiledning balkong med skjærforbindelser

  1. Produkter
  2. Balkongforbindelser
  3. Veiledning balkong med skjærforbindelser
Balkong med søyle i front
Balkong med søyle i front

Balkong/svalgang-forbindelse med:

  • Ettermontering
  • Vanntetting
  • Trinnlyddemping
  • Kuldebrobryter

En kuldebro er egentlig en varmebro, fordi varme ledes ut gjennom "broen". For å gjøre varmetapet mindre,
er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.

Invisible Connections® sitt BWC-system (Balcony Wall Connection) er utviklet for å oppfylle gjeldende krav til dokumenterte løsninger som tilfredsstiller TEK. Det være seg krav til trinnlydsdemping og dokumentert varmestrøms gjennomgang. I tillegg er det viktig at det er tilrettelagt, slik at man oppnår god vanntetting når klimaveggen etableres.

Systemet muliggjør ettermontasje av balkong/svalgang etter at utvendig klimavegg/fasade er ferdigstilt.


Skjærforbindelser

BWC 55-740 har klemflenssystem mot GU/vindsperre, og er den mest foretrukne løsningen i værutsatte strøk med mye slagregn.

BWC 55 light benyttes sammen med vindsperretape for å etablere god vanntetting.

BWC WB benyttes når det lages prefabrikkerte sandwichvegger i betong (se Memo 705 Isolerte veggelementer).


Alle typene benyttes enten sammen med balkongboks (BWC 55-4), vinkel eller ved å armere direkte på innerrør hvis balkongen plasstøpes.


BWC 55-740
med klemflenssystem

BWC 55 light
uten klemflenssystem

BWC WB


Eksempel med utsparingskasse lagt i plattendekke.Modell av BWC 55-light med BWC 55-4 (balkongboks).For søyle i front/skråstag og prefabrikkerte sandwichvegger i betong.
Bruksområder

Bruksområder

BWC 55 light mot HD
BWC 55 light på HD med balkongboks i balkong/svalgang.
BWC 55 light på HD med vinkel
for balkong/svalgang.
BWC 55 light innstøpt i balkong/svalgang mot HD.
BWC brakett i isolert veggelement med balkongboks i
balkong/svalgang.
Kombinert med TSS (trappeforbindelse)
BWC i kombinasjon med TSS gir mange muligheter
BWC i kombinasjon med TSS gir mange muligheter.


Kuldebrobryting

VARMESTRØMSBEREGNING AV BALKONGINNFESTING

Det er utført 3D-beregninger for to ulike balkonginnfestinger plassert i to ulike veggtyper. Beregningene ble
utført i ANSYS CFX; ref. http://www.ansys.com/. En av innfestingene er som følger:

BWC 40-740: Lengde 90 cm. Bakstykke i polymer. Festet i betongdekke.
Vegg/dekkekonstruksjonen har følgende komponenter.

Last ner: Varmestrømsberegning

KomponentTykkelse (mm)Varmeledningsevne (W/mK)
Betongdekke2001,4
Gulv (parkett)150,16
Balkong (betong)2001,4
Isolert vegg2500,037
Kuldebrobryter1000,037
Utvendig panel90,12
Enheter BWC WB

Enheter BWC WB

BWC WB med balkongboks 55-4For søyle i front/skråstag og prefabrikkerte sanwichvegger i betong. God vanntetting.
BWC WB , enhet brukt med innerrør med vinkelFor søyle i front/skråstag og prefabrikkerte sanwichvegger i betong. God vanntetting.
BWC WB, med TSS-enhetFor søyle i front/skråstag og prefabrikkerte sanwichvegger i betong. God vanntetting.