Sertifisering og rapp 1

Sertifisering og rapportering

Bedriften arbeider med å oppnå relevante sertifiseringer og rapporterer jevnlig om sin bærekraftsprestasjon. Dette inkluderer sertifiseringer som ISO 14001 for miljøstyringssystem og ISO 9001 for kvalitetsstyringssystem. Invisible Connections AS er også åpen for ekstern revisjon og tilbakemeldinger for å forbedre sin bærekraftspraksis.

Gjennom disse tiltakene jobber Invisible Connections AS for å utvikle bedriften i en bærekraftig retning. Ved å integrere bærekraftige prinsipper i alle aspekter av virksomheten, søker vi å minimere vår miljøpåvirkning, sikre sosialt ansvar og bidra til en mer bærekraftig fremtid.