Produktdesign

Produktdesign

Bedriften fokuserer på å utvikle og produsere produkter som er bærekraftige og miljøvennlige. Dette inkluderer bruk av resirkulerbare materialer, redusert energiforbruk under produksjonen og eliminering av skadelige kjemikalier i produksjonsprosessen. Produktdesignet tar også hensyn til levetidsforlengelse og enkel resirkulering eller gjenbruk av produktene.