Leverandørkjede og sam 1

Leverandørkjede og samarbeid

Bedriften jobber tett med sine leverandører for å sikre at de oppfyller bærekraftige standarder og praksis. Dette inkluderer å velge leverandører som har et sterkt fokus på miljø, sosiale og økonomiske bærekraftskriterier. Invisible Connections AS oppmuntrer også til samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner som deler deres bærekraftsmål for å skape synergier og utvikle innovative løsninger sammen.