Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Kuldebro-/varmestrømbryting og vanntetting for balkong

 1. Kuldebro-/varmestrømbryting og vanntetting for balkong
BWC 40 U H i dekke
Kuldebrobryting 900x500
Sakkestrand Haugesund
BWC 40 U H i dekke
Kuldebrobryting 900x500
Sakkestrand Haugesund

Utviklingen viser at store deler av den Nordlige halvkule må forberede seg på et våtere klima fremover, som ligner det vi har på Vestlandet av Norge i dag.
Som produsent og leverandør av balkonginnfestninger, er vi hos Invisible Connections® ekstremt opptatt av at våre produkter skal ha god vanntetting.
I tillegg skal vi bidra til at det bygges bygg i fremtiden som ikke forbruker unødvendig mye energi, da også kuldebro-/varmestrømbryting er godt ivaretatt med våre løsninger.

Dette løser vi på forskjellige måter, alt etter valg av den BWC-løsningen som vi mener passer best for byggherren.

Målet er å redusere avvik og reklamasjoner på bygg.

Tidligere undersøkelser viser:

 • 60% av avvik skyldes feil/mangler i plan- og prosjekteringsfasen.
 • 30% skyldes utførelse
 • 75% av kostnadene pga vann/fukt : Noe av dette er kondens forårsaket av mangel på god kuldebrobryting.

En kuldebro er egentlig en varmebro, fordi varme ledes ut gjennom "broen". For å gjøre varmetapet mindre,
er det viktig å ha færrest mulig kuldebroer i et energieffektivt bygg.


Hvorfor er kuldebroer et problem?

 • De gir økt varmetap, noe som igjen gjør det nødvendig å bruke mer energi til å varme opp bygget.
 • I de delene der huset får lavere overflatetemperatur kan det oppstå kondens (fuktighet). Dette kan føre til mugg, råte- og fuktskader.
 • Kuldebroer gir kalde overflater på vegger og gulv inne i huset. Dette kan føre til "strålingstrekk" som gjør at rommet blir mindre behagelig å oppholde seg i.

Varmestrømsberegninger:

Varmestrømsberegning BWC skjærforbindelser

Varmestrømsberegning BWC utkraget

Kuldebrobryting med BWC 55-740

Prefabrikasjon med BWC 55-740

 • Meget god vanntetting
 • Bruddstyrke 55 kN
 • Enkel armering
 • Trinnlydsreduksjon med 20 -25 dB
 • Kuldebrobryter
Kuldebrobryting med BWC 55 light

Kuldebrobryting med BWC 55 light

Prefabrikasjon med BWC 55 light på hulldekke m/balkongboks BWC 55-4
Prefabrikasjon med BWC 55 light på hulldekke m/vinkel
Prefabrikasjon med BWC 55 light innstøpt i balkong/svalgang mot HD
Kuldrebrobryting med BWC U-H (Utkraget)

Kuldrebrobryting med BWC U-H (Utkraget)

BWC U-H har en gummiflens som forhindrer vannlekkasje og ett isolerende sjikt av brannbestandig steinull som kuldebrobryter.
Kuldebrobryting med BWC WB til sandwichvegg

Kuldebrobryting med BWC WB til sandwichvegg

Sandwichvegg: Prefabrikasjon med BWC WB med BWC 55-4 (balkongboks).
Sandwichvegg: Prefabrikasjon med BWC WB med BWC 55-4 (balkongboks).

Opplegg på innersjikt for HD.