Bærekraft
Vi jobber kontinuerlig med å tilpasse vår drift, for å kunne tilby våre kunder mer bærekraftige produkter. Slik vil vi sammen bidra til å møte klimautfordringene.

Slik jobber vi med bærekraft

Sertifisering og rapportering

Bedriften arbeider med å oppnå relevante sertifiseringer og rapporterer jevnlig om sin bærekraftsprestasjon. Dette inkluderer sertifiseringer som ISO 14001 for miljøstyringssystem og ISO 9001 for kvalitetsstyringssystem. Invisible Connections AS er også åpen for ekstern revisjon og tilbakemeldinger for å forbedre sin bærekraftspraksis. Gjennom disse tiltakene jobber Invisible Connections AS for å utvikle bedriften i en bærekraftig retning. Ved å integrere bærekraftige prinsipper i alle aspekter av virksomheten, søker vi å minimere vår miljøpåvirkning, sikre sosialt ansvar og bidra til en mer bærekraftig fremtid.

Leverandørkjede og samarbeid

Bedriften jobber tett med sine leverandører for å sikre at de oppfyller bærekraftige standarder og praksis. Dette inkluderer å velge leverandører som har et sterkt fokus på miljø, sosiale og økonomiske bærekraftskriterier. Invisible Connections AS oppmuntrer også til samarbeid med andre bedrifter og organisasjoner som deler deres bærekraftsmål for å skape synergier og utvikle innovative løsninger sammen.

Ansattes engasjement og bevisshet

Bedriften oppmuntrer ansatte til å delta i bærekraftsinitiativer og gir opplæring og bevissthet rundt bærekraftige praksiser. Dette inkluderer opplæring i energieffektivitet, avfallshåndtering og miljøbevissthet. Invisible Connections AS legger også vekt på å skape en bærekraftig arbeidsmiljøkultur og oppfordrer til ansvarlig og bærekraftig atferd blant de ansatte.

Energiforbruk og avfallshåndtering

Invisible Connections AS arbeider for å redusere sitt energiforbruk og minimere avfallsmengden. Dette inkluderer implementering av energieffektive løsninger i produksjonsanlegget og kontorlokalene, samt en grundig gjennomgang av avfallshåndteringsprosesser for å sikre effektiv ressursutnyttelse og resirkulering.

Produktdesign

Bedriften fokuserer på å utvikle og produsere produkter som er bærekraftige og miljøvennlige. Dette inkluderer bruk av resirkulerbare materialer, redusert energiforbruk under produksjonen og eliminering av skadelige kjemikalier i produksjonsprosessen. Produktdesignet tar også hensyn til levetidsforlengelse og enkel resirkulering eller gjenbruk av produktene.

Konkrete tiltak

1 Emballasje

Gjenbrukbar emballasje på produktene

Vi bruker gjenbrukbare paller og pallekarmer som eneste emballasje. Paller og pallekarmer er laget av tre, som er et fornybart materiale. De kan brukes om og om igjen, noe som reduserer behovet for å produsere nye paller og pallekarmer. Dette bidrar til å redusere avfall og miljøpåvirkningen. Vi har har et omfattende program for gjenbruk av paller og pallekarmer. Vi samarbeider med leverandører og kunder for å sikre at paller og pallekarmer blir returnert og gjenbrukt. Dette programmet har bidratt til å redusere Invisible Connections avfallsmengde betydelig.
3 Energi

Fornybar energi

Invisible Connection bruker strøm fra Rauma Energi, som har flere lokale vannkraftverk. Vannkraft er en fornybar energikilde som ikke produserer noen utslipp, noe som betyr at den er bra for miljøet. Vannkraft har et betydelig lavere karbonavtrykk sammenlignet med andre energikilder som kull, olje og naturgass. Ved å utnytte lokal vannkraft bidrar vi til reduksjon av den klimapåvirkningen og bidrar til å oppfylle globale klimamål. Ved å utnytte lokal vannkraft kan samfunnet redusere sin avhengighet av importert energi og dermed styrke sin energisikkerhet.
4 Underleverandør

Lokale underleverandører

Invisible Connection har et nettverk av lokale underleverandører som leverer halvfabrikat og tjenester til bedriften. Dette er et viktig element i bedriftens bærekraftstrategi, da det bidrar til å redusere miljøpåvirkningen, støtte den lokale økonomien og sikre kvaliteten på ferdigvarene.
8 Transport

Transport

Vi benytter kun anerkjente transportører som benytter lastebiler med Euro 6-motorer, som har lavt utslipp. Dette er et viktig skritt i riktig retning når det gjelder å redusere miljøpåvirkningen.
6 mindre betong

Produkter som muliggjør mindre bruk av betong

Våre trappeforbindelser muliggjør produksjon av tynnere repos og trapper. Betong er en av de mest brukte materialene i verden, og det har en betydelig miljøpåvirkning. Betongproduksjon krever mye energi og produserer store mengder CO2-utslipp. Ved å redusere bruken av betong hos elementfabrikkene, kan vi bidra til å redusere miljøpåvirkningen.
TSS 60 P m tau namn

Produktutvikling

Ytterrøret i våre nye produkter, TSS/RVK 60 P er laget av resirkulert HDPE-plast, noe som bidrar til å redusere miljøpåvirkningen. HDPE-plast er et sterkt og holdbart materiale som kan resirkuleres flere ganger uten å miste sine egenskaper. Ved å bruke resirkulert HDPE-plast i TSS/RVK 60 P forbindelsene, halverer vi mengden stål i produksjonen. Vi bidrar også til å spare energi og redusere utslippene av klimagasser. TSS/RVK 60 P forbindelsene er et godt eksempel på hvordan bærekraftige materialer kan brukes til å lage produkter som er både miljøvennlige og holdbare.
2 Demontering

Ombruk

Våre produkter er designet for å kunne bli demontert i framtiden. Bygg som er designet for å kunne demonteres, er en viktig del av den sirkulære økonomien. Når et bygg kan demonteres, kan materialene i bygget gjenbrukes eller resirkuleres. Dette bidrar til å redusere avfallet og miljøpåvirkningen.