Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

BWC 55-740 ytterrør i kombinasjon med TSS-enhet

BWC 55 740 ytterør i komb med TSS 102 b
BWC og TSS1
BWC og TSS2
Memo 701a BWC 55 740 med TSS
BWC 55 740 ytterør i komb med TSS 102 b
BWC og TSS1
BWC og TSS2
Memo 701a BWC 55 740 med TSS

For søyle i front/skråstag med klemflens for god vanntetting. Plasstøpt dekke eller hulldekke.

Kapasitet for horisontallast vil være avhengig av valgt løsning for overføring av kraften fra TSS til BWC. Ved

behov for å overføre horisontalkraft må denne detalj utarbeides i hvert enkelt tilfelle, avhengig av

tilkomstmulighet.

Se mer i Invisible Connections® Memo 701a side 5

Produktfakta
Maks. skjærkraft(kN)TSS 60P57 kN
TSS 101/102100 kN
Maks. horisontalkraft (kN)
WC 55-740-1 ytterrør
TSS (se tegning TSS)


Teknisk info - tegning
Filmer
  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens ingeniør

  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens montering

  • Balkongforbindelse (skjær) klemflens produksjon

For mer informasjon