Energiforbruk og avfall 1

Energiforbruk og avfallshåndtering

Invisible Connections AS arbeider for å redusere sitt energiforbruk og minimere avfallsmengden. Dette inkluderer implementering av energieffektive løsninger i produksjonsanlegget og kontorlokalene, samt en grundig gjennomgang av avfallshåndteringsprosesser for å sikre effektiv ressursutnyttelse og resirkulering.