Ønsker du mer info og pris?

Vi kontakter deg

Bærekraftige trappeforbindelser

  1. Bærekraftige trappeforbindelser
TSS60p resirkulert 15cm
TSS60p resirkulert 15cm

Vi må alle ta grep om det grønne skiftet. I våre mer enn 30 år lange historie har vi alltid jobbet med nye produkter i tillegg til å utvikle eksisterende produkter. Byggebransjen så vel som samfunnet er mer og mer bevisst og fokusert på bærekraft. Å prøve å gjøre produktene våre mer bærekraftige og hjelpe industrien til å bli mer grønn er en del av bakgrunnen for våre nye modeller.

Invisible Connections AS har utviklet trappeforbindelser som gjør det mulig å gå ned i betongtykkelse og samtidig beholde samme kapasitet.

Foreløpig er det syv stk av produktene våre som lages helt eller delvis av resirkulerbar HDPE.

Ved å bruke trappeforbindelser fra Invisible Connections åpner du også muligheten for ombruk av repos.

Terje Berg; Technical Manager i IC. – Vi har ofte idéer om hvordan vi ønsker å løse problemer, så sparrer vi med Plasto og deres svært kompetente team og sammen kommer vi opp med en god løsning. Alle komponenter som Plasto produserer for IC er deler til trappeforbindelser, som erstatter stål som tidligere ble brukt. – Det er mer bærekraftig når det blir produsert av resirkulert materiale. Vi er ikke i tvil om at det er riktig valg, både for oss, kundene og for miljøet.

Ref artikkel: https://plasto.no/stories/usyn...

Bærekraftig

Bærekraftig

Syv av produktene til Invisible Connections AS lages helt eller delvis av resirkulerbar HDPE.
Gjennom å bytte ut ytterrøret til resirkulerbar plast HDPE hos de nye forbindelsene TSS og RVK 60 P så har vi oppnådd en stålreduksjon med 50% i forhold til tradisjonelle løsninger.

Våre nye innfestninger muliggjør redusert repo- og trappetykkelse. Dette muliggjør en reduksjon i betongavtrykket på 35-55%.
Tynnere elementer betyr mindre betong, noe som gir lavere CO2-utslipp!


Tynnere repo / Mindre betong

Tynnere betong element med RVK 60 P eller TSS 60 P

TSS 101 med armering, dekketykkelse: 200-265 mm.TSS 60 P med armering, dekketykkelse: fra 120 mm.

IC har over mange år utviklet produkter som bidrar til lavere CO2-avtrykk i bygninger. Ved å bruke mindre betong, reduserer man transport og byggetid.


Tabellen viser at det er mulig å gå ned til 120 mm dekketykkelse for TSS og RVK 60 P.
For full styrke (57 kN) er grensen 170 mm.

Se memo nr 55 for mer informasjon.

DekketykkelseTSS60PRVK60PTSS101RVK101TSS102
mmkNkNkNkNkN
1203434---
1504646---
17057579696-
200575710010096
2655757100100100


Ombruk og sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi

Trappeforbindelsen TSS/RVK 60 P i seg selv har resirkulerte deler, og resirkulering er selve grunntanken i en sirkulær økonomi. Ved å bruke prefabrikkerte betongelementer og våre koblinger er det mulig å gjenbruke hele elementet.


Dersom bygget noen gang i fremtiden skal demonteres , er det mulig å kappe forbindelsen og løfte ut elementet. Ved å bruke nytt innerrør kan elementet gjenbrukes.


Ren energi

Ren energi

100 % fornybar energi ved vårt produksjonsanlegg.
Å velge vannkraft til produksjonsanlegget vårt er bare et av flere tiltak for å redusere vår miljøpåvirkning. Vannkraften vi bruker er produsert lokalt, og gir en ren, fleksibel og pålitelig strømforsyning.