Kostnadsbesparende moment for

  • Tynnere repos (20-25% betongbesparelse)
  • Dokumentert løsning
  • mindre søppel ved bruk av IC box i vegg
  • Raskere montasje

- ingen shimsing, trinnløs høydejustering

- ingen ekstra løftepunkt i trappeløp

  • Gode toleranser
  • Enkel brannbeskyttelse (se Memo 45 side 3). Trapp i byggeperioden